PRINT:

Annoncekontrol
GO Beauty forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra GO Beauty medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ‘ANNONCE’.

Annullering
Eventuel annullering skal være GO Beauty i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres 50% af annoncens pris + omkostningerne forbundet med evt. journalist, fotograf e.lign. i forbindelse med ‘annonce artikler’.

Betalingsbetingelser
Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er 8 dage (med mindre andet er aftalt). Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

Reklamationer
Ved trykning påtager GO Beauty sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. GO Beauty forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor GO Beauty er uden skyld i fejlens opståen.
I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 7 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 7 hverdage efter fakturaen er modtaget.

Produktion af annoncemateriale
Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af GO Beauty er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i GO Beautys medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra GO Beauty.

 

DIGITAL / ONLINE PÅ GOBEAUTY.DK

Annoncekontrol
GO Beauty forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ‘ANNONCE’, ‘SPONSORERET INDHOLD’ eller ‘REDAKTIONEL ANNONCE’.

Materiale
Annoncøren er ansvarlig for, at annoncematerialet og indholdet af link er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Annullering
Eventuel annullering skal være GO Beauty i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres 50% af annoncens pris.

Betalingsbetingelser
Fakturering sker ved en godkendelse af indhold og inden kampagnestart. Ved kreative produkter faktureres hele beløbet ved produktionens opstart. Sker betaling ikke rettidigt forbeholder GO Beauty sig at standse annoncer eller annoncekampagner uden yderligere varsel. Dette kan ske uden tab af retten til det fulde beløb og med sædvanlige forfaldsrente indtil betaling sker. Når beløbet indbetales vil kampagnen blive genoptaget i det omfang forholdene tillader det. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

Reklamationer
Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor GO Beauty er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, skal fremsendes til GO Beauty senest 3 hverdage efter kampagnens start. GO Beauty har 3 hverdage til at rette fejlen.

Produktion af annonce- og artikelmateriale
Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af GO Beauty er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i GO Beautys medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra GO Beauty. På digitale annonceartikle må data fra ekstern tracking ikke bruges til at målrette kampagner eller på anden måde opsamle data omkring cookies. Ønsker man at bruge data fra digitale produkter skal dette købes gennem GO Beauty.

Trafik til digitale løsninger skal købes af GO Beauty og må ikke købes hos 3. part.